מאמרים

תמיכת המדינה בשוק הלימודים – דרכים עיקריות וחשיבות לאומית - חלק שני

במקום הלוואות, ניתן כמובן גם להעניק מענקים ומלגות המממנות באופן מלא או חלקי את הלימודים, אבל כאן מדובר כבר בעלות גבוהה הרבה יותר למדינה, בניגוד למקרה בו מעניקה המדינה הלוואות בלבד.

דרך נוספת לסייע למגזר הלימודים הגבוהים במדינה, הוא על ידי מה שנקרא – "שינוי סדר העדיפויות הלאומי". אותה סיסמא אשר שטפה בקיץ האחרון את ישראל יכולה להיות מיושמת כאן באופן כמעט מיידי, כאשר מדינות צפון אירופה יכולות לשמש מודל מצוין לשם כך – במדינות שונות דוגמת שבדיה וכד', מממנת המדינה לימודי תואר ראשון מלאים לכלל אזרחיה, על ידי תקצוב מספק של המוסדות השונים להשכלה גבוהה. בישראל, מימון מסוג זה ידרוש כמובן הסתת תקציבים מאסיבית, אך כפי שמרבית אזרחי ישראל חושבים כיום – יש הרבה מאיפה לקחת את הכסף וכיצד לשנות מהותית את חלוקת העוגה.

דרכים נוספות לתמוך בשוק הלימודים בישראל הוא על ידי הקצאת מימון נוסף לתקני מחקר והוראה במוסדות להשכלה גבוהה, הענקת הטבות שונת במיסוי לסטודנטים ומרצים ועוד – ישנן אינספור דרכים לעשות זאת, אך כמובן שרובן ככולן כרוכות בשינויים תקציביים שונים, ובשינוי מסוים של סדרי העדיפויות של הממשלה. לאור חשיבות העליונה של שוק הלימודים לפיתוח החברה והכלכלה הישראלית, נראה כי שינוי זה הינו לא רק מתבקש והכרחי, אלא גם מהווה את הצעד החכם והשקול ביותר שיכולה הממשלה לעשות...

חזרה לחלק ראשון